Search

לרקוד באמת

Updated: Oct 18, 2020

כל אחד וה Nia שלו. מה זה אומר?

המוסיקה נמצאת, והיא מעולה. הריקוד שם. הנחיה - יש. מה אתה מביא איתך? בתחילת השיעור אני אומרת ״להשאיר הכל מאחור״ - הכוונה ל״רשימה״. אבל הגוף נכנס. הנפש באה גם. כל השנים שעברו עלינו, חוויות, הציור שצייר עלינו הזמן וההתנסויות שיצרו את מי שאנחנו. ואז קורית ההתחברות למוסיקה. לתנועות. לאחרים שלידך. עם מה תצא מהשיעור? כאן מגיעה הבחירה. שלך. במה תבחר להתמקד? האם במילים שלי שמחזירות אותך לתחושות או ב״רעש״? איך תרצה לצאת מהשיעור? כי אפשר לצאת מהשיעור בהרגשה עילאית של תענוג. האם תרשה לעצמך להרגיש ככה?

19 views0 comments

Recent Posts

See All

אני כותבת כל שבוע, רוצה לשמוע?

לילך ביכלר 

התנועה לשינוי בגוף

054-528-2134

לכל שאלה, אני זמינה: