22.2.20 כפר איזון

20:30-22:30

לייב דידג׳רידו ותופים

ריקוד חופשי מונחה

לרקוד את החופש